otváracie hodiny

Po. - Pia.: 07:30 - 16:00

nájdete nás

Ružinov: 0903 700 172 I Lamač: 0910 800 333

Oprava autoskla
Výmena autoskla
Poistenie Autoskla
Korona? Sme Otvorení!

kontakujte nás

POISTNÁ UDALOSŤ / WüSTENROT POISŤOVŇA

Autosklo cez Wüstenrot poisťovňu

Potrebujete informácie? CALL CENTRUM poisťovne : 0850 60 60 60

Pre nahlásenie poistnej udalosti napr. na autosklo je k dispozícii telefónne číslo : 02 / 3306 – 8805 pre:

 • klientov s havarijným poistením
 • vinníka z PZP
 • poškodeného z PZP

Postup pre poistnú udalosť na autosklo

Ako postupovať pri poistnej udalosti na autosklo?

 1. nahláste poistnú udalosť poisťovni
 2. vypíšte Hlásenie poistnej udalosti a doložte potrebné doklady
 3. dostanete číslo poistnej udalosti
 4. Vaše vozidlo a autosklo si môžete nechať obhliadnuť
 • v prípade havarijného poistenia Vám autosklo obhliadnu v zmluvnom servise
 • v prípade povinného zmluvného poistenia Vám autosklo obhliadne technik poisťovne, ktorý môže byť privolaný priamo do servisu na Vašu žiadosť

Čo je potrebné pre poisťovňu doložiť?

 • klient s havarijným poistením: vodičksý preukaz, technický preukaz a ak má vozidlo na leasing, aj devikuláciu od leasingovej spoločnosti
 • vinník a poškodený: vodičský preukaz, technický preukaz, navyše vinník poistnej udalosti aj bielu kartu

Upozornenie firmám!

Ak máte firmu, každá poistná udalosť musí byť vypísaná, podpísaná konateľom spoločnosti alebo oprávnenou osobou a opečiatkovaná.

Servis Autosklo Jurišta a formy platieb

Servis Autosklo Jurišta umožňuje dve formy platieb podľa poistenia:

 • hotovostnú – ak má klient povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • bezhotovostnú – ak má klient havarijné poistenie alebo zvlášť pripoistené čelné sklo

Postup pre poistnú udalosť na autosklo cez krycí list

Klient musí pri poistnej udalosti na autosklo formou krycieho listu pre havarijné poistenie priložiť ďalšie tlačivá zo zmluvného servisu, ktoré vyplní a odovzdá pracovníkovi servisu.

Tiež musí mať splnené nasledujúce podmienky:

 • nahlásenú poistnú udalosť na autosklo
 • uhradené poistné za poistenie
 • doloženú devinkuláciu z leasingovej spoločnosti (ak má vozidlo na leasing)

Ak tieto podmienky nebudú z jeho strany splnené, vozidlo mu bude odovzdané iba po úhrade plnej sumy faktúry v hotovosti.

Groupama poisťovňa
Wüstenrot poisťovňa
Union poisťovňa
Poštová poisťovňa
Kooperativa poisťovňa
Allianz poisťovňa
Axa poisťovňa
ČSOB poisťovňa
Generali poisťovňa
Komunálna poisťovňa
Uniqa poisťovňa

KONTAKTUJTE NÁS

Vyplňte prosím všetky hviezdičkou označené položky

Ružinov Bratislava
Krajinská cesta 1004/4
821 07 Bratislava Mapa →
T. +421 903 700 172
E. ruzinov@autosklojurista.sk

Lamač Bratislava
Lamačská cesta 6750/49
841 03 Bratislava Mapa →
T. +421 910 800 333
E. lamac@autosklojurista.sk


Všetky práva vyhradené 2018
Autosklo Jurišta s.r.o
Powered by ENABLE