otváracie hodiny

Po. - Pia.: 07:30 - 16:00

nájdete nás

Ružinov: 0903 700 172 I Lamač: 0910 800 333

Oprava autoskla
Výmena autoskla
Poistenie Autoskla
Korona? Sme Otvorení!

kontakujte nás

SLUŽBY / POISTENIE AUTOSKLA

POISTENIE ČELNÉHO SKLA NA VAŠOM VOZIDLE
Samostatne ( bez havarijného poistenia )

Poisťovne prichádzajú na trh s novým produktom samostatného poistenia čelného skla. Nejde o pripoistenie k existujúcim poistkám havarijného poistenia vozidla, ale práve naopak, je to nové a samostatné poistenie čelného skla.

Prečo si dať poistiť čelné sklo samostatne ?

Väčšina z nás vodičov určite pozná problém s odleteným kameňom spod kolies pred nami idúceho vozidla, ktoré musíme zastaviť, oboznámiť vodiča a spísať správu o nehode. Viacerí z nás vieme, že nie každý je ochotný priznať škodu a spolupracovať pri riešení poistnej udalosti.
Druhý prípad, ktorý je pomerne dosť častý, je odletený kameň z oproti idúceho vozidla, kde ani nevieme, z ktorého vozidla mohol kameň odletieť. Tretí prípad nastáva, ak prídeme k vozidlu a máme rozbité čelné sklo či už pádom predmetov ( skala, strom a pod.), živlom ( víchrica , krupobitie ) alebo z dôvodu iného poškodenia skla.

Poistenie čelného skla ma svoje výhody :

 • nemusíte mať havarijne poistené vozidlo
 • poisťuje sa vozidlo akéhokoľvek veku
 • platí pre celú Európu
 • poistka kryje viac druhov rizík
 • vozidlo sa neamortizuje

KOOPERATÍVA POISŤOVŇA

Kryté riziká

 • Poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napr. stret, náraz, pád, krupobitie, výbuch a pod.
 • Poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie.

Územná platnosť

územie Európy (geografické územie)

Poistná suma čelného skla a ročné poistné

200 € – 56 €
350 € – 70 €
500 € – 84 €
1000 € – 141 €

SPOLUÚČASŤ

Pri výmene 5 percent z výslednej celkovej faktúry
Pri oprave spoluúčasť neplatíte

WUSTENROT POISŤOVŇA

Kryté riziká

 • Náraz na akúkoľvek prekážku
 • Stret s iným účastníkom cestnej premávky
 • Pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (strom, stožiar, skaly, zemina a pod.)
 • Výbuch
 • Krupobitie, víchrica
 • Stret so zverou počas prevádzky vozidla

Územná platnosť

územie Európy (geografické územie)

Poistná suma čelného skla a ročné poistné

Vozidla do 3,5 t :           Vozidla od 3,5 t do 6,5 t :

200 € – 49 €                  200 € – 59 €
500 € – 69 €                  500 € – 79 €
800 € – 89 €                  800 € – 99 €

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

SPOLUÚČASŤ

Spoluúčasť 10 % z poistného plnenia v prípade výmeny skla.
Pri oprave spoluúčasť neplatíte

Poistenie čelného skla má svoje veľké pozitíva hlavne pre staršie vozidlá alebo vozidlá, ktoré nemajú uzatvorené havarijné poistenie, preto Vám tento produkt poistenia odporúčame.

Poistenie môžete uzavrieť aj pri oprave alebo výmene čelného skla v našej spoločnosti

KONTAKTUJTE NÁS

Vyplňte prosím všetky hviezdičkou označené položky

Ružinov Bratislava
Krajinská cesta 1004/4
821 07 Bratislava Mapa →
T. +421 903 700 172
E. ruzinov@autosklojurista.sk

 

Všetky práva vyhradené 2018
Autosklo Jurišta s.r.o
Powered by ENABLE