PREVÁDZKA RUŽINOV
Zavolajte nám

0903 700 172
02 / 4319 1133

NEMÁTE ČAS?
KLIKNITE
A MY VÁM ZAVOLÁME

PREVÁDZKA LAMAČ
Zavolajte nám

0910 800 333
02 / 6428 8819

NEMÁTE ČAS?
KLIKNITE
A MY VÁM ZAVOLÁME

OTVÁRACIE HODINY

Pon 8:30 - 17:00
Uto 8:30 - 17:00
Str 8:30 - 17:00
Štv 8:30 - 17:00
Pia 8:30 - 17:00

PRÍPADNE PODĽA OSOBNEJ DOHODY

ZĽAVA PRE VŠETKÝCH
FANÚŠIKOV
Facebook

POISTENIE ČELNÉHO SKLA NA VAŠOM VOZIDLE
Samostatne ( bez havarijného poistenia )

Poisťovne prichádzajú na trh s novým produktom samostatného poistenia čelného skla. Nejde o pripoistenie k existujúcim poistkám havarijného poistenia vozidla, ale práve naopak, je to nové a samostatné poistenie čelného skla.

 

Prečo si dať poistiť čelné sklo samostatne ?

Väčšina z nás vodičov určite pozná problém s odleteným kameňom spod kolies pred nami idúceho vozidla, ktoré musíme zastaviť, oboznámiť vodiča a spísať správu o nehode. Viacerí z nás vieme, že nie každý je ochotný priznať škodu a spolupracovať pri riešení poistnej udalosti.
Druhý prípad, ktorý je pomerne dosť častý, je odletený kameň z oproti idúceho vozidla, kde ani nevieme, z ktorého vozidla mohol kameň odletieť. Tretí prípad nastáva, ak prídeme k vozidlu a máme rozbité čelné sklo či už pádom predmetov ( skala, strom a pod.), živlom ( víchrica , krupobitie ) alebo z dôvodu iného poškodenia skla.

 

Poistenie čelného skla ma svoje výhody :

  • nemusíte mať havarijne poistené vozidlo
  • poisťuje sa vozidlo akéhokoľvek veku
  • platí pre celú Európu
  • poistka kryje viac druhov rizík
  • vozidlo sa neamortizuje

 

KOOPERATÍVA POISŤOVŇA                                       WUSTENROT POISŤOVŇA

Kryté riziká                                                                  Kryté riziká

Poškodenie alebo zničenie poisteného                   - Náraz na akúkoľvek prekážku

čelného skla MV vzniknuté v dôsledku                   - Stret s iným účastníkom cestnej premávky

pôsobenia vonkajších mechanických síl,                 - Pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú

napr. stret, náraz, pád, krupobitie,                          súčasťou vozidla (strom, stožiar,

výbuch a pod.                                                     skaly, zemina a pod.)

Poškodenie alebo zničenie poisteného                    - Výbuch

čelného skla MV spôsobené úmyselným                  - Krupobitie, víchrica

jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša             - Stret so zverou počas prevádzky vozidla

žiadne materiálne obohatenie.

 

Územná platnosť                                                        Územná platnosť

územie Európy (geografické územie)                      územie Európy (geografické územie)

 

Poistná suma čelného skla                                       Poistná suma čelného skla

a ročné poistné                                                           a ročné poistné       

200 €     -     51 €                                                         200 €     -     49 € do 3,5 t

350 €     -     64 €                                                         500 €     -     69 € do 3,5 t

500 €     -     77 €                                                         800 €     -     89 € do 3,5 t

1000 €   -     129 €                                                       Vozidla nad 3,5 t - bilžšie informacie

                                                                      na tel. č.: 0903 700 172 , 0910 800 333


SPOLUÚČASŤ                                                             SPOLUÚČASŤ

Pri výmene                                                     Pri výmene
5 percent z výslednej celkovej faktúry                10 percent z výslednej celkovej faktúry

Pri oprave                                                      Pri oprave
Spoluúčasť neplatíte                                        Spoluúčasť neplatíte

 

Poistenie čelného skla má svoje veľké pozitíva hlavne pre staršie vozidlá alebo vozidlá, ktoré nemajú uzatvorené havarijné poistenie, preto Vám tento produkt poistenia odporúčame.

sonna.com.ua/catalog/pledy/

Poistenie môžete uzavrieť aj pri oprave alebo výmene čelného skla v našej spoločnosti

© 2013 JÁN JURIŠTA - AUTOSKLO, Bratislava, Všetky práva vyhradené | powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

POISTENIE AUTOSKLA